top of page

השירותים שלנו

זה מספר שנים שאנו מבצעים דו"חות התייעלות אנרגטיים וליווי תהליכי התייעלות למוסדות שונים ומפעלים לצורך התייעלות אנרגטית וחיסכון כספי ואנו יודעים כי בכל אירגון, מפעל ובית ניתן להתייעל ולצמצם את הוצאות האנרגיה לפחות ב10%.

תנו לנו לתכנן מחדש את צריכת האנרגיה שלכם ותראו שלפעמים גם ללא השקעה בציוד חדיש או בטכנולוגיה כזו או אחרת ניתן להתייעל אנרגטית בצורה משמעותית.

התייעלות אנרגטית  בתעשייה/ מפעלי ייצור 

דו"ח התייעלות אנרגטית 

דו"ח התייעלות אנרגטי או סקר אנרגיה כפי שמוגדר בתקנות האנרגיה.

כולל חברות, מפעלי תעשייה וארגונים גדולים אחרים, אשר יש באפשרותם לממן וליישם באופן עצמאי אמצעים להתייעלות אנרגטית.

תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד – 1993, מחייבות מינוי אחראי אנרגיה ארגוני בכל גוף במשק הצורך מעל כ – 10,000 קוט"ש בחודש.

על אחראי האנרגיה לעקוב אחר ביצועי המערכות השונות ,לעקוב אחר חשבונות החשמל ועלויות הדלקים, לפעול ליישום פעולות להתייעלות אנרגטית בארגון, וביכולתו לבצע את החישובים הטכנו-כלכליים הנדרשים, להציג בפני המנהלים את היתרונות הכלכליים של השקעה באמצעי התייעלות, וללוות את התהליך מתחילתו ועד סופו.

במקביל ישנו חובת הגשת סקר אנרגיה אחת לחמש שנים למשרד האנרגיה והמים אשר מחייב את המפעל לבצעו.

אנו מוסמכים על ידי משרד האנרגיה והמים לביצוע סקרי אנרגיה ולהגישם.

תהליכי התייעלות אנרגטית מביאים בסופו של דבר לחסכון ולרווח כספי, הרי שנדרשת השקעה ראשונית ליישומם. ואולם, גם חברות וגופים מסחריים גדולים אשר יש באפשרותם לממן באופן עצמאי תהליכי התייעלות, נמנעים מלעשות כן, לרוב בשל חוסר מודעות של המנהלים לתרומת ההתייעלות לרווחי החברה.

המלצתנו היא:לבצע ד"וח מקיף להתייעלות אנרגטית ולסכם את כלל האפשרויות העומדות בפנינו להתייעלות ולחיסכון כספי ולשלחו למשרד האנרגיה והמים ועל ידי כך לפתור את המפעל מקנסות מיותרים ולהרוויח מנושא ההתייעלות והחיסכון הכספי.

בתהליך אנו נבחן מהן אפשרויות ההפחתה המרכזיות כגון: החלפת מנועים ליעילים, שיפורים במבנים, שינויים תהליכיים, אמצעי התייעלות חדשניים ופתרונות יצירתיים להתייעלות וכד'.

 

 

 

 

 

 

 

סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה
למשרד התשתיות 
(סקר אנרגיה)

סקר אנרגיה למשרד התשתיות

משרדנו מבצע מזה כעשור סקרי אנרגיה בעשרות רבות של ארגונים, מפעלים, רשויות מקומיות, קיבוצים וגופים ממשלתיים.

משרדנו הוא בין המשרדים הבודדים בארץ שהוסמך ומומלץ על ידי משרד האנרגיה.

 

סקר אנרגיה הינו סקר אשר בוחן את צריכת כלל האנרגיה של הארגון אשר במסגרתו מבצעים ניתוח מקיף של כלל תשתיות האנרגיה : מערכות קירור ומערכות מיזוג אוויר, מערכות חום וקיטור, מערכות אוויר דחוס, מערכות תאורה, מנועים ומשאבות וכלל צרכני האנרגיה בארגון. בכתיבת הדו"ח אנו מגבשים עבור הלקוח המלצות אופרטיביות למימוש פוטנציאל החיסכון באנרגיה ומציגים באופן ברור לחלוטין תוכנית להתייעלות כולל דוח כדאיות וזמן החזר ההשקעה.

שלבי ביצוע סקר אנרגיה

* איסוף נתונים מקיפים (צריכה, ציוד, עובדים וכמויות ייצור).

* סקירה ומיפוי של צרכני האנרגיה בארגון.

* מיפוי תהליכי העבודה והייצור בארגון.

* איתור מוקדים פוטנציאלים להתייעלות .

* ריכוז התובנות מסקר האנרגיה והמלצה על מגוון פתרונות ישימים.

* הצגת כל סעיף בסקר במונחי עלויות והחזרי השקעה על פי תקופות.

* הגשת הסקר על פי מתווה משרד האנרגיה.

 

לעיון במפרט הסקר לחץ כאן

 

מי צריך סקר אנרגיה?

על פי תקנות מקורות האנרגיה המחודשים (פברואר-2020)- מחויבים צרכני אנרגיה גדולים לבצע מדי 4.5 שנים סקר לאיתור פוטנציאל לחיסכון באנרגיה.

צרכני אנרגיה גדולים מוגדרים ככל גוף שעלות הוצאות האנרגיה שלו (חשמל, גז, סולר, מזוט, בנזין וכד') הינה בכמות העולה על 1,250 טון שווה ערך מזוט בשנה, (כ-2.7 מיליון ש"ח בשנה) מחויב בביצוע סקר אנרגיה אחת לארבע וחצי  שנים.

בנוסף מעתה גופים ציבוריים שונים כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות וכן צרכנים שהכנסותיהם לפחות 80% מתקציב המדינה, יהיו מחויבים לא רק לבצע את הסקרים, אלא גם לממש את המלצות הסקר שערכו, הצפויות להחזיר את ההשקעה עד שלוש שנים. 

 

התייעלות אנרגטית במוסדות ומבנים

התיעלות אנרגטית במוסדות

 

התייעלות אנרגטית במוסדות ומבנים הינה תהליך של למידת מערכות האנרגיה ושיפורן במבנים קיימים, בין אם על ידי השבחת הציוד הקיים ובין עם בשיפור תהליכים במבנים השונים וכמובן חינוך האנשים העובדים במבנה.

פרויקט התייעלות אנרגטית, יכול להתבצע במבנה מסחרי, בבניין קומות למגורים, בקניון, במוסד ציבורי או כל מפעל ומבנה הצורך אנרגיה להפעלתו. כאמור, ההשבחה וההתייעלות מושגת מכל שיפור במאפייני הצריכה של האנרגיה במבנה.

יש לזכור, כי שיפור בצריכת האנרגיה יכול להגיע מהתייעלות בכמה פרמטרים, כגון: איוורור, עוצמת תאורה, טמפרטורה, שימוש יעיל יותר במים ועוד.

הביטוי להתייעלות יגיע לרוב במונחי חסכון באנרגיה, או למעשה בחסכון בכסף .

ניקח לדוגמה תהליך התייעלות אנרגטית, שתוצאותיו הקטנה בצריכת החשמל בבית ספר בדרום הארץ, ההתייעלות האנרגטית עבור בית הספר, יכלה לנבוע מהשבחה של מערכות המיזוג שהן צרכן גדול של חשמל, באופן שמערכות אלו יספקו את אותה תפוקת קירור ב60% מצריכת חשמל, אך עם זאת מתהליך בידוד טוב יותר שיעברו קירות הבניין והלבנת גג המבנה, אותה מערכת מיזוג תצטרך לעבוד פחות כדי לספק את אותה תוצאה.

שילוב של שתי הגישות ייתכן, אך יש לשים לב כי בשתי הדרכים נדרשת השקעה כספית ראשונית מסויימת, החיסכון הכספי בחשמל שנוצר, אמור לכסות את עלויות ההשקעה על פני פרק זמן מסויים בכדי להצדיק למעשה את ההשקעה בתהליך, מלכתחילה.

כל תהליכי ההתייעלות האנרגטית בבניין, מיועדים להשיג תוצאה ברורה עיקרית של חסכון באנרגיה, או במונחים כספיים: הקטנת ההוצאה הממשית על הפקת אנרגיה. רוב התהליכים המבוצעים מצליחים להשיג את הטוב שבשני העולמות: גם שיפור בעלויות על האנרגיה וגם שיפור באיכות החיים של משתמשי המבנה.

אחת הבעיות הקיימות בתחום היא שלא כל התייעלות בצריכת החשמל הינה בהכרח, גם שיפור עבור דיירי המבנה.

עדיין, יש מקרים שבהם תהליך ההתייעלות האנרגטית אינו משיג בהכרח שיפור בשני צידי המשוואה. אם נחזור לדוגמה של תהליך ההתייעלות האנרגטית בבית הספר. תוצר של חסכון באנרגיה של חשמל תאורה, יכול היה להיות מושג גם מהפעלה של שתי נורות במסדרון הלובי, במקום חמש. גם זה יכול להחשב תהליך התייעלות החוסך אנרגיה, אך כנראה שעל חשבון איכות התאורה ועיצוב הלובי.

כאן אולי המקום להגיד, שלמרות שהתייעלות אנרגטית מדוברת בשפה ההנדסית עם יחידות מידה ברורות, לא תמיד יהי עלינו להחליף את מערכות המיזוג או את התאורה, לפעמים אנו פשוט יכולים לא להדליקם כלל.

 

בקרת צריכה ובדיקת מונים

בקרת צריכה והוצאות חשמל

 

אנו מבצעים בחינה של חשבונות החשמל - ברמת אתר/ מבנה/ עיר.

* בדיקת חיובים בפועל ובדיקת חשבונות על בסיס ביצוע סקר אנרגיה מקומי והערכת    צריכת אנרגיה קיימת.

* נתונים מצטברים והשוואות בין שנים קודמות.

* ביצוע בדיקה לתעריפים שעל פיהם מחויב הלקוח והמלצה ללקוח על        

   עלות צריכה ע"פ תעריף משתנה

* השוואת הצריכות והוצאות החשמל לתקופה קודמת ולתקופה המקבילה אשתקד.

* זיהוי חריגים בצריכה כגון: תקלות מונים, גניבות חשמל, צריכה בשעות בהן אין    

   פעילות וכו').

* בדיקת נכונות תרגום הצריכות לחשבון הסופי. 

* ביצוע אופטימיזציה של התעריף לכל צרכן.

* איתור וריכוז המתקנים המחוייבים בקנסות שונים ומתן המלצות לביטול הקנסות.

סקירה טרמוגרפית למציאת כשלים אנרגטים

סקירה טרמוגרפית למציאת כשלים אנרגטיים

 

אנו מבצעים בחינה טרמוגרפית של כלל הצרכנים אשר בדרך כלל מהווים נקודות חולשה בארגון - לדוגמא: בחינת מעטפת דודי קיטור וצנרת הובלה, מחליפי חום, מערכות מיזוג אוויר, מנדפים, תנורי חימום, צנרות מים קרים וחמים, תהליכי ייצור, בידוד מעטפת מבנה, קצרי אוויר במערכות שונות ועוד.

 

לאחר ביצוע בדיקות אלו, אנו נבצע דו"ח ממוקד התייעלות לאותו הנושא אשר נבחר ונבחן את הדרכים בהם יהיה ניתן לתייעל ולחסוך לארגון אחוזים רבים מתשלום החשמל ו/או הדלקים.

 

משרדנו מתמחה בתחום החיסכון וההתייעלות באנרגיה ומציע לחברתכם שרות "סקירה טרמוגרפית" בכדי לענות על מטרה זו ובכך לבצע חיסכון בהוצאות האנרגיה של הארגון.

משרדנו יספק לארגון דו"ח איכותי לצורך התייעלות אנרגטית. בנוסף, נסייע לארגונך להוציא לפועל תהליכים של התייעלות אנרגטית כתוצאה מהדו"ח.

 

 

דו"ח צריכת האנרגיה שנתית- ציבורי, תעשייתי או מסחרי

דו"ח צריכת אנרגיה לדיווח מקוון למגזר הציבורי התעשייתי והמסחרי

על פי תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה) תשנ"ד–1993, סעיף 4, נדרש כל צרכן שצריכת האנרגיה שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך נפט בשנה, להגיש דו"ח על צריכת האנרגיה השנתית שלו.

לאחרונה, עודכן הטופס למגזר ציבורי-מסחרי-תעשייתי (כל הצרכנים חוץ מרשויות מקומיות ומשרדי ממשלה).

 

יש להגיש את הדו"ח עבור שנת 2019, עד 31 במרץ 2020.

 

קישור לטופס דיווח שנתי של צריכת האנרגיה במגזר תעשייתי-מסחרי כאן.

 

קישור לטופס דיווח שנתי של צריכת האנרגיה ברשויות מקומיות כאן

 

קישור לטופס דיווח שנתי של צריכת האנרגיה במשרדי ממשלה כאן

משרדנו מבצע את מילוי הדו"ח עבור מספר רשויות ומפעלים ונשמח לעזור גם לכם.

 

 

התייעלות אנרגטית ברשויות

התייעלות אנרגטית ברשויות/מועצות/עיריות

 

סקר אנרגיה לרשויות הינו סקר אשר בוחן את צריכת כלל האנרגיה של הרשות אשר במסגרתו מבצעים ניתוח מקיף של כלל תשתיות האנרגיה:

מערכות קירור ומערכות מיזוג אוויר, מערכות חום וקיטור, מערכות אוויר דחוס, מערכות תאורה, מנועים ומשאבות וכלל צרכני האנרגיה בארגון. בכתיבת הדו"ח אנו מגבשים עבור הלקוח המלצות אופרטיביות למימוש פוטנציאל החיסכון באנרגיה ומציגים באופן ברור לחלוטין תוכנית להתייעלות כולל דוח כדאיות וזמן החזר ההשקעה.

 

שלבי ביצוע סקר אנרגיה:

 

* איסוף נתונים מקיפים של מדגם מייצס ממבני הרשות (צריכה, ציוד, עובדים וכמויות ייצור) כגון :בתי ספר, גני ילדים, מבני רשיות, מקלטים, מרכזיות תאורה,בריכות       עירוניות, מגרשי ואולמות ספורט.

* סקירה ומיפוי של צרכני האנרגיה ברשות.

* מיפוי תהליכי העבודה ברשות.

* איתור מוקדים פוטנציאלים להתייעלות .

* ריכוז התובנות מסקר האנרגיה והמלצה על מגוון פתרונות ישימים.

* הצגת כל סעיף בסקר במונחי עלויות והחזרי השקעה על פי תקופות.

* הגשת הסקר על פי מתווה משרד האנרגיה .

 

במסגרת הדו"ח תתבצע הכוונה להתייעלות במבני ציבור ובמוסדות החינוך, במידת הצורך תותקן בקרה ודיווח על תפעול יעיל וחסכוני באמצעות שימוש במערכות בקרה מתקדמות.

לאחר סיום הדו"ח וכניסה לתהליך ההתייעלות תתבצע כתיבת מכרזים ועזרה בבחירת ספקים.

יבוצעו כנסים וימי עיון לעובדי הרשות וכלל הציבור בכל הקשור לחיסכון חשמל במקום העבודה וכן בביתם.

 

יבוצע סקר מדגמי לתאורת החוץ ועל פי ממצאי הסקר תתבצע לפי דרישה הכנת מכרז הכולל מפרטים טכניים וכן תתבצע עזרה בקבלת תמריצים ותמיכות ממשלתיות לצורך מימון התשתיות.

 

 אנו עוזרים כיום לרשויות לבצע סקרים ממוקדים לצורך הגשת מידע אמין וממצה למקבלי ההחלטות לביצוע השקעות מיטביות באמצעים המתאימים לתהליך ההתייעלות, הגשה וליווי קולות קוראים ומכרזים לקבלת תקציבים ממשלתיים לסקירה, יישום וביצוע החלופות הנבחרות.

אנו מציעים שלל אפשרויות לביצוע סקירת שטח איכותית של מבנים ומתחמים ציבוריים, שילוב בדיקה מעמיקה של תאורת הרחובות, בדיקה פרטנית של מערכות מיזוג וחימום, התקנת אמצעי ניטור ומדידה רציפים וכד', תוך הבאת מדדים השוואתיים וטבלאות של אמצעים להתייעלות אנרגטית לשם ביצוע אומדני החזרי השקעה, בחינת הפחתת פליטות המזהמים ומידת הצלחת היישום הרלוונטית לרשות.

שירות ממונה אנרגיה

שירות ממונה אנרגיה

שרות ממונה אנרגיה בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד-1993כללי

בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד-1993,

מחויב למנות אחראי/ממונה אנרגיה האחראי על קידום ייעול צריכת האנרגיה בארגון.כל אחד מאלה:

• כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו ו/או;

• כל מפעל (חצרים שבהם צורכים אנרגיה גוף אחד או מספר גופים שבבעלות אחת, או חצר שבה צורכים אנרגיה מספר גופים שונים) שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל (חשמל ודלקים).

 

למשרדנו קיים שירות ממונה אנרגיה בעל ניסיון רב ובעל תעודת "ממונה אנרגיה מוסמך" ממשרד האנרגיה והמים אשר יכול לפעול לאורך כל השנה באתר החברה לצורך ביצוע מדידות אנרגטיות, ניתוח ממצאים, הכנת תוכניות עבודה ומצגות.כל החובות החוקיות החלות בנושא זה חלות על ממונה האנרגיה שנמנה ממשרדנו.

הפעולות שיבוצעו ע"י ממונה האנרגיה ממשרדנו:

1. בחינת נהלי העבודה ושגרות העבודה ברשות הקשורים לשימוש בתשתיות האנרגיה.

2. ייזום פעולות לחיסכון באנרגיה וביצוע מדידות אנרגטיות שוטפות לצרכני האנרגיה העיקריים ברשות.

3. בניית בסיס נתוני צריכות האנרגיה ברשות וחישוב צריכות סגוליות.

4. פגישות תקופתיות לדיווח בנושא פעילות ממונה אנרגיה ולהצגת נתוני הצריכה.

5. דיווח תקופתי למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על צריכות האנרגיה ברשות על פי התקנה.

6. ביצוע הדרכות לעובדים בנושא חיסכון באנרגיה.

 

משרדנו מתמחה בתחום החיסכון וההתייעלות באנרגיה ומציע לחברתכם שרות "ממונה אנרגיה" בכדי לענות על שני מטרות:

א. חיסכון בהוצאות האנרגיה של הארגון.

ב. עמידה בתקנה המחייבת של משרד האנרגיה והמים בדבר חובת מינוי "ממונה אנרגיה" מוסמך.

משרדנו יספק לארגון שירות שוטף ואיכותי לצורך עמידה בדרישות החוק ולצורך התייעלות אנרגטית.בנוסף, נסייע לארגונך להוציא לפועל תהליכים של התייעלות אנרגטית, הן ע"י שינויים התנהגותיים-תפעוליים, והן ע"י הטמעת מערכות חסכוניות יותר בצריכת האנרגיה.

 

סקירה אולטראסונית למציאת דליפות אוויר

סקר דליפות אוויר דחוס

מערכות אוויר דחוס בלחץ רגיל או בלחץ גבוה צורכות הרבה אנרגיה ולעיתים כ- 15% מהוצאות האנרגיה במפעל.

על מנת לייעל את המערכת ולחסוך בהוצאות האנרגיה שלה אנו מבצעים סקרי דליפות אוויר דחוס הכוללים איתור וסימון מרבית דליפות האוויר מהמערכת באמצעות ציוד אולטראסוני ייעודי.

מניסיוננו בתחום, 10%-30% מהאוויר הדחוס הולך לאיבוד עקב דליפות אוויר מהמערכת.

בגמר הסקר מוגש דוח מפורט הכולל את כל הממצאים, המסקנות וההמלצות לשיפור המערכת.

 

 

bottom of page