top of page

תקן ISO 50001

מהו תקן ISO 50001 ?

תקן ISO 50001 מערכות לניהול אנרגיה בדומה לתקנים ניהוליים אחרים, נבנה תחת עקרון של תהליך מעגלי של שיפור מתמיד .התקן מהווה מסגרת למיסוד תהליכי ניהול של צריכות אנרגיה (חשמל, דלקים וכיו"ב) לצורך חסכון וניהול משאבים תקין.

המסגרת הניהולית כוללת הגדרה של המדדים לאפקטיביות השימושים באנרגיה, מנגנוני הבקרה ותהליכי תמך להבטחת שיפור.

מה ייחודו של תקן ISO 50001 ?

התקן הינו תקן טכני אשר שם דגש על החיסכון ומתן פתרונות מקצועיים לשיפור ביצועים. זאת לצד הקפדה על התהליכים הארגוניים ושימוש בחומרים ואמצעים טכנולוגיים מתאימים, כל זאת על מנת לבצע צמצום משמעותי של עלות וצריכת האנרגיה בארגון. 

הטמעת התקן אפשרית בארגונים קטנים וגדולים, יצרניים או נותני שירותים, במגזר הפרטי או הציבורי ומסייע לארגונים המעוניינים מעבר לחיסכון כלכלי, להתאים את עצמם לסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר בתחום השמירה על איכות הסביבה וההתייעלות האנרגטית וישמש ככלי מיתוגי-שיווקי ייחודי.

מה כולל תהליך ההתעדה של תקן ISO 50001 ?

 

 

מי דורש את תקן ISO 50001 ?

 

במקרים רבים לקוחות וחברות אם אשר רוצות להבטיח כי החברה מנהלת נכון את המשאבים האנרגטיים מגיעות דרישות ללקוחות במקרים מסוימים אף הרגולטור דורש זאת כחלק מתנאים מחייבים.

מהן דרישות החוק ?

חוק מקורות אנרגיה ותקנותיו מהווים את עיקר המסגרת החוקית לדרישות בנושאי אנרגיה אך כמובן שיש דרישות נוספות שמשפיעות על ניהול האנרגיה, לדוגמה חוק אוויר נקי ותקנותיו מגדירים את כמויות פליטות המזהמים המותרת אלה כמובן מושפעות באופן ישיר מסוג האנרגיה הנצרך והיעילות האנרגטית.

דרישות החוק כוללות:

  • מינוי של ממונה אנרגיה.

  • הגשת דו"חות שנתיים על צריכת אנרגיה.

  • ביצוע סקר התייעלות אנרגטית.

  • בדיקות נצילות של ציודים שונים.

אנרג'י רדיזיין הינו משרד מוביל בתחום התייעלות אנרגטית, בעל ניסיון רב ברגולציה והטמעת הנושא. יועצנו המומחים בתקני אנרגיה, יעזרו לכם להתייעל אנרגטית בראש שקט, ולחסוך כסף רב, תוך מתן מענה לדרישות החוק.

היתרון בתקן ISO 50001

תקן ISO 50001  עוזר לקחת את ניהול האנרגיה צעד נוסף קדימה, ומתאים לארגונים המעוניינים לנהל את תחום האנרגיה באופן רציף וברמה גבוהה, בעזרת כלי ניהול מתקדמים.

 

 

 

 

 

 

אם לא סימנתם שלוש תיבות לפחות אז כנראה שאינכם מנהלים את האנרגיה כפי שצריך ונשמח לעזור לכם

לשפר את הביצועים האנרגטיים, הכלכליים והסביבתיים בארגונכם, ולעמוד בראש שקט בכל הדרישות הרגולטוריות. 

תענו לעצמכם על השאלות הבאות:
bottom of page