top of page

עליית מחירי החשמל בפברואר 2022

חשבון החשמל יתייקר: החל מה-1 לפברואר 2022 לפי הרשות, התעריף הכולל לצרכן הביתי צפוי לעלות בכ-4.9% . ואילו עלות החשמל לתעשייה מכיוון שעובדת בתעו"ז תעלה בכ-10% .

בנוסף בחודשים הקרובים ישתנה מבנה התעו"ז ויבוטל תעריף הגבע, תעריפי התעו"ז (תעריף עומס וזמן) הם תעריפים שמשתנים בהתאם לעיתוי הצריכה ומטרתם לשקף את הערך הכלכלי של ייצור החשמל באותה עת.

כאשר עד היום היו שלושה תעריפים לפי זמנים משתנים - שפל (נמוך) גבע (בינוני) ופסגה (גבוה).הצורך בשינוי מבנה התעריף נובע מהעובדה הבסיסית לפיה עלויות ייצור החשמל אינן אחידות לאורך שעות היממה ומשתנות כתלות בגורמים שונים כמו מזג האוויר, טכנולוגית הייצור וכמות האנרגיה המיוצרת. כמות האנרגיה המיוצרת בכל שעה נקבעת בהתאם לביקוש באותה השעה, כלומר בהתאם לצריכת החשמל בפועל במשק.

על פי השינוי המתהווה כעת, כאמור שעות הפסגה עוברות לערב במקום צהריים, ושעות הפסגה בקיץ יימשכו 4 חודשים בשנה במקום חודשיים. הפער בין שעות הפסגה לשפל גדל משמעותית (פי 6 במקום פי 4).
Opmerkingen


Featured Posts

Recent Posts

Search By Tags

אין עדיין תגים.

Follow Us

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page