top of page

משרד האנרגיה הגיש תקנות משודרגות לביצוע סקרי אנרגיה

משרד האנרגיה הגיש תקנות משודרגות לביצוע סקרי אנרגיהשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום, הגיש תקנות משודרגות לוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא סקרי אנרגיה. התקנות כוללות עדכון של רף הצריכה החייב בדיווח וכן חיוב במימוש המלצות בעלות כדאיות כלכלית, כך שיחייבו יותר צרכני אנרגיה לנהל בקרה אחר צריכת האנרגיה שלהם ולפעול להתייעלות אנרגטית. לדברי משרד האנרגיה, לאחר ביצוע סקרי אנרגיה מקיפים בתי חולים, אוניברסיטאות, מכללות ובנייני משרדים גדולים, יוכלו להתחיל לחסוך בהוצאותיהם.עדכון התקנות יחייב צרכני אנרגיה שצריכת האנרגיה שלהם גבוהה מ-700 טון דלקים, השקולים לכ-3.4 מיליון קוט"ש, לבצע סקר אנרגיה מדי חמש שנים. על פי תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה – 1993) הקיימות היום, מחויבים בכך רק צרכני אנרגיה שהצריכה השנתית שלהם גבוהה מ-2,000 טון דלקים, השקול לכ-9.5 מיליון קוט"ש. כמו כן, התקנות המשודרגות יחייבו את הצרכן לממש המלצות שיש בהן כדאיות כלכלית – הכוונה להמלצות שתקופת ההחזר של ההשקעה בהן לא עולה על שלוש שנים.השר שלום אמר כי "סקר אנרגיה הוא הצעד הראשוני והחיוני ביותר עבור כל ארגון שמעוניין לצמצם את צריכת האנרגיה שלו ולחסוך משמעותית בהוצאותיו. ההתקדמות הטכנולוגית מאפשרת לצרכנים רבים להשיג את תפוקתם תוך הפחתת עלויות האנרגיה. ביצוע סקרי אנרגיה ואימוץ ההמלצות לחסכון יובילו לייעול הפעילות ולצריכה יעילה יותר במשק האנרגיה".בשנים האחרונות העניק המשרד תמריצים לביצוע סקרים מקיפים לאיתור הפוטנציאל לחיסכון באנרגיה בקרב צרכנים, שהצריכה שלהם קטנה מהרף המחייב. לדברי המשרד הממצאים מעידים שצרכנים אלה עשויים לחסוך מאות אלפי שקלים בשנה בזכות ביצוע המלצות הסקר. הורדת הרף המחייב לקיום הסקרים והחיוב למימוש ההמלצות יתרמו להורדת הצריכה בקרב צרכנים רבים ולצמצום צריכת האנרגיה במשק בישראל.

Featured Posts

Recent Posts

Search By Tags

אין עדיין תגים.

Follow Us

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page