top of page

חכמי חלם והדאגה לחיסכון באנרגיה

דאגן העיר

בארץ חלם היו החלמאים מלאי דאגות ודאגות אלו היו גוזלות את שמחת החיים שלהם.

צריך לדאוג בחורף למצוא עצים להסקה ובגדים חמים, צריך לדאוג לנדוניה לבנות, ושכר למוד עבור הילדים וצריך לדאוג גם למצות בחג הפסח, בקיצור אין סוף דאגות.

התכנסו חכמי חלם למועצה , התייעצו והתדיינו, עד שקם החכם מכולם ואמר:

רבותיי יש לי פתרון- ניקח איש אחד ונמנה אותו ל 'דאגן העיר", נשלם לו עבור זה משכורת, ניתן לו דירה ונעביר אליו את דאגתנו והוא ידאג וישחרר אותנו מדאגותינו.

הצעתו התקבלה מיד ובשמחה ואכן מינו הם איש ל"דאגן העיר", נתנו לו תואר רשמי, משכורת טובה ודירה ,כל החלמאים היו מרוצים.

והנה חולפים שבוע... שבועיים... חודש... שנה ושום דבר לא השתנה.

אי אפשר להפסיק לדאוג. התכנסו כולם שוב וטענו שדאגן העיר הוא רמאי, לוקח משכורת ומקבל דירה אבל לא ממלא את תפקידו.

הזמינו אותו לדין וטענו – אתה מועל בתפקידך.

ענה האיש: אגיד לכם את האמת:

פרנסה – יש לי,

דירה – יש לי,

עצים להסקה גם כן,

אז ממה יש לי לדאוג?

אנו נתקלים ביום יום בעובדים חרוצים ומשובחים, אשר עושים תפקידם נאמנה ומבצעים את כל הדרוש.עובדים אלו אשר יש להם את כל התנאים לא תמיד דואגים לדברים הפשוטים כגון לכבות את האור והמזגן, לסגור חלונות, לכבות מחשבים ועוד אי אילו מכשירי חשמל נוספים.

תנו לנו להיות "דאגן החברה שלכם" על מנת שנוכל לדאוג לצמצום צריכת האנרגיה וניהול תקין של משאבי האנרגיה הכלליים.

www.nrgredesign.com


Featured Posts

Recent Posts

Search By Tags

אין עדיין תגים.

Follow Us

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page