top of page

התייעלות אנרגטית  בתעשייה/ מפעלי ייצור 

סקר אנרגיה למשרד האנרגיה והתשתיות

משרדנו מבצע מזה למעלה מעשור סקרי אנרגיה בעשרות רבות של ארגונים, מפעלים, רשויות מקומיות, קיבוצים וגופים ממשלתיים.

משרדנו הוא בין המשרדים הבודדים בארץ שהוסמך ומומלץ על ידי משרד האנרגיה

משרדנו הוא היחיד בתחום אשר עובד בצורה ממוחשבת אשר מצמצמת זמני סקירה ומייעלת את דו"ח האנרגיה למינימום האפשרי וזאת על מנת לאפשר לכם להתחיל להתייעל באופן כמעט מיידי. .

 

סקר אנרגיה הינו סקר אשר בוחן את צריכת כלל האנרגיה של הארגון אשר במסגרתו מבצעים ניתוח מקיף של כלל תשתיות האנרגיה : מערכות קירור ומערכות מיזוג אוויר, מערכות חום וקיטור, מערכות אוויר דחוס, מערכות תאורה, מנועים ומשאבות וכלל צרכני האנרגיה בארגון. בכתיבת הדו"ח אנו מגבשים עבור הלקוח המלצות אופרטיביות למימוש פוטנציאל החיסכון באנרגיה ומציגים באופן ברור לחלוטין תוכנית להתייעלות כולל דוח כדאיות וזמן החזר ההשקעה.

שלבי ביצוע סקר אנרגיה

* איסוף נתונים מקיפים (צריכה, ציוד, עובדים וכמויות ייצור).

* סקירה ומיפוי של צרכני האנרגיה בארגון.

* מיפוי תהליכי העבודה והייצור בארגון.

* איתור מוקדים פוטנציאלים להתייעלות .

* ריכוז התובנות מסקר האנרגיה והמלצה על מגוון פתרונות ישימים.

* הצגת כל סעיף בסקר במונחי עלויות והחזרי השקעה על פי תקופות.

* הגשת הסקר על פי מתווה משרד האנרגיה.

 

לעיון במפרט הסקר לחץ כאן

 

מי צריך סקר אנרגיה?

על פי תקנות מקורות האנרגיה המחודשים (אוקטובר-2019)- מחויבים צרכני אנרגיה גדולים לבצע מדי 4.5 שנים סקר לאיתור פוטנציאל לחיסכון באנרגיה.

צרכני אנרגיה גדולים מוגדרים ככל גוף שעלות הוצאות האנרגיה שלו (חשמל, גז, סולר, מזוט, בנזין וכד') הינה בכמות העולה על 1,250 טון שווה ערך מזוט בשנה, (כ-2.7 מיליון ש"ח בשנה) מחויב בביצוע סקר אנרגיה אחת לארבע וחצי  שנים.

בנוסף מעתה גופים ציבוריים שונים כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות וכן צרכנים שהכנסותיהם לפחות 80% מתקציב המדינה, יהיו מחויבים לא רק לבצע את הסקרים, אלא גם לממש את המלצות הסקר שערכו, הצפויות להחזיר את ההשקעה עד שלוש שנים. 

 

bottom of page