top of page
Financial Report

      סקר אנרגיה / סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה
      (סקר אנרגיה 4.5 שנתי)

 
מי מחויב בסקר אנרגיה?
על פי תקנות מקורות האנרגיה המחודשים (אוקטובר-2019)- מחויבים צרכני אנרגיה גדולים לבצע מדי 4.5 שנים סקר לאיתור פוטנציאל לחיסכון באנרגיה.
צרכני אנרגיה גדולים מוגדרים ככל גוף שעלות הוצאות האנרגיה שלו (חשמל, גז, סולר, מזוט, בנזין וכד') הינה בכמות העולה על 1,250 טון שווה ערך מזוט בשנה, (כ-2.7 מיליון ש"ח בשנה) מחויב בביצוע סקר אנרגיה אחת לארבע וחצי  שנים.
משרדנו הוא היחיד בתחום
אשר עובד בצורה ממוחשבת אשר מצמצמת זמני סקירה ומייעלת את דו"ח האנרגיה למינימום האפשרי וזאת על מנת לאפשר לכם להתחיל להתייעל באופן כמעט מיידי. 

לחץ למעבר: 
  סקר אנרגיה בתעשייה               סקר אנרגיה ברשויות                סקר אנרגיה במבנים ומוסדות

סקר אנרגיה/ סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה או במילים אחרות דו"ח התייעלות אנרגטית?
סקר אנרגיה הינו סקר אשר בוחן את צריכת כלל האנרגיה של הארגון והתנהלותו אל מול הצריכה, אשר במסגרתו מבצעים ניתוח מקיף של כלל תשתיות האנרגיה:
מערכות קירור ומערכות מיזוג אוויר, מערכות חום וקיטור, מערכות אוויר דחוס, מערכות תאורה, מנועים ומשאבות וכלל צרכני האנרגיה בארגון, בנוסף מתבצעת בחינת כלל נושאי המו"פ ונושאי התפ"י לצורך אופטימזציה של המצב המצוי אל מול הרצוי .
בכתיבת הדו"ח אנו מגבשים עבור הלקוח המלצות אופרטיביות למימוש פוטנציאל החיסכון באנרגיה ומציגים באופן ברור לחלוטין תוכנית להתייעלות כולל דוח כדאיות וזמן החזר ההשקעה.
משרדנו מבצע מזה כעשור, סקרי אנרגיה בעשרות רבות של ארגונים, מפעלים, רשויות מקומיות, קיבוצים וגופים ממשלתיים. משרדנו הוא בין המשרדים הבודדים בארץ שמתמחים בביצוע סקרי התייעלות אנרגטית ואינו ספק ציוד נילווה.

שלבי ביצוע סקר אנרגיה
* איסוף נתונים מק
יפים (צריכה, ציוד, עובדים וכמויות ייצור).
* סקירה ומיפוי של צרכני האנרגיה בארגון.
* מיפוי תהליכי העבודה והייצור בארגון.
* איתור מוקדים פוטנציאלים להתייעלות .
* ריכוז התובנות מסקר האנרגיה והמלצה על מגוון פתרונות ישימים.
* הצגת כל סעיף בסקר במונחי עלויות והחזרי השקעה על פי תקופות.
* הגשת הסקר על פי מתווה משרד האנרגיה.
  

bottom of page