top of page
Financial Report

      סקר אנרגיה / סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה

 

 

 

 

מי צריך סקר אנרגיה?

בעקבות שינוי מחירי החשמל והדלקים מומלץ לכל גוף לבצע דו"ח התייעלות ולבצע בעקבות הדו"ח תהליכי התייעלות מהירים על מנת לצמצם את עלויות החשמל.

משרדנו הוא היחיד בתחום אשר עובד בצורה ממוחשבת אשר מצמצמת זמני סקירה ומייעלת את דו"ח האנרגיה למינימום האפשרי וזאת על מנת לאפשר לכם להתחיל להתייעל באופן כמעט מיידי. 

על פי תקנות מקורות האנרגיה המחודשים (אוקטובר-2019)- מחויבים צרכני אנרגיה גדולים לבצע מדי 4.5 שנים סקר לאיתור פוטנציאל לחיסכון באנרגיה.

צרכני אנרגיה גדולים מוגדרים ככל גוף שעלות הוצאות האנרגיה שלו (חשמל, גז, סולר, מזוט, בנזין וכד') הינה בכמות העולה על 1,250 טון שווה ערך מזוט בשנה, (כ-2.7 מיליון ש"ח בשנה) מחויב בביצוע סקר אנרגיה אחת לארבע וחצי  שנים.

בנוסף מעתה גופים ציבוריים שונים כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות וכן צרכנים שהכנסותיהם לפחות 80% מתקציב המדינה, יהיו מחויבים לא רק לבצע את הסקרים, אלא גם לממש את המלצות הסקר שערכו, הצפויות להחזיר את ההשקעה עד שלוש שנים. 

לחץ למעבר: 

  סקר אנרגיה בתעשייה               סקר אנרגיה ברשויות                סקר אנרגיה במבנים ומוסדות

משרד האנרגיה שם לעצמו מטרה לאכוף את הנושא הנ"ל ולאחרונה הוטלו קנסות במאות אלפי שקלים על חברות שלא ביצעו סקרי אנרגיה כנדרש.

כמו כן, הסקר מיועד לארגונים אשר אינם עוברים את הסף המחייב לביצוע סקר אנרגיה, אך מעוניינים בביצוע פעולות להתייעלות אנרגטית.

 

 

סקר אנרגיה/ סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה או במילים אחרות דו"ח התייעלות אנרגטית?

 

סקר אנרגיה הינו סקר אשר בוחן את צריכת כלל האנרגיה של הארגון והתנהלותו אל מול הצריכה, אשר במסגרתו מבצעים ניתוח מקיף של כלל תשתיות האנרגיה:

 

מערכות קירור ומערכות מיזוג אוויר, מערכות חום וקיטור, מערכות אוויר דחוס, מערכות תאורה, מנועים ומשאבות וכלל צרכני האנרגיה בארגון, בנוסף מתבצעת בחינת כלל נושאי המו"פ ונושאי התפ"י לצורך אופטימזציה של המצב המצוי אל מול הרצוי .

 

בכתיבת הדו"ח אנו מגבשים עבור הלקוח המלצות אופרטיביות למימוש פוטנציאל החיסכון באנרגיה ומציגים באופן ברור לחלוטין תוכנית להתייעלות כולל דוח כדאיות וזמן החזר ההשקעה.

משרדנו מבצע מזה כעשור, סקרי אנרגיה בעשרות רבות של ארגונים, מפעלים, רשויות מקומיות, קיבוצים וגופים ממשלתיים. משרדנו הוא בין המשרדים הבודדים בארץ שמתמחים בביצוע סקרי התייעלות אנרגטית ואינו ספק ציוד נילווה.

 

שלבי ביצוע סקר אנרגיה

 

* איסוף נתונים מקיפים (צריכה, ציוד, עובדים וכמויות ייצור).

* סקירה ומיפוי של צרכני האנרגיה בארגון.

* מיפוי תהליכי העבודה והייצור בארגון.

* איתור מוקדים פוטנציאלים להתייעלות .

* ריכוז התובנות מסקר האנרגיה והמלצה על מגוון פתרונות ישימים.

* הצגת כל סעיף בסקר במונחי עלויות והחזרי השקעה על פי תקופות.

* הגשת הסקר על פי מתווה משרד האנרגיה.

   לעיון במפרט הסקר החדש לחץ כאן

bottom of page