הודעה חשובה!

על פי תקנות האנרגיה החדשות, סף הצריכה השנתי המחייב בביצוע סקר אנרגיה הוא 1,250 שווה ערך טון נפט בדלקים או בחשמל, במקום 2,000 שווה ערך טון נפט  שהיה נהוג עד כה.  (כ-2.7 מיליון ש"ח לצריכת אנרגיה בשנה)

כמו כן , תדירות ביצוע הסקר ירדה מאחת לחמש שנים בתקנות הקיימות לאחת ל- 4.5 שנים.

בנוסף מעתה גופים ציבוריים שונים כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות וכן צרכנים שהכנסותיהם לפחות 80% מתקציב המדינה, יהיו מחויבים לא רק לבצע את הסקרים, אלא גם לממש את המלצות הסקר שערכו, הצפויות להחזיר את ההשקעה עד שלוש שנים.

נשמח לעזור בביצוע סקרים וכן בשירות ממונה אנרגיה.

"לתפיסתנו, תכנון האנרגיה בארגון מחדש מבטא בצורה הנכונה ביותר את משמעות המושג "התייעלות אנרגטית".

על ידי ארגון צריכת האנרגיה מחדש תתרחש התייעלות אנרגטית וחיסכון כספי בהתאמה."

סקר אנרגיה חמש שנתי

על פי תקנות מקורות האנרגיה מחויבים צרכני אנרגיה גדולים לבצע מדי 5 שנים סקר לאיתור פוטנציאל לחיסכון באנרגיה צרכני אנרגיה גדולים מוגדרים ככל גוף שעלות הוצאות האנרגיה שלו (חשמל, גז, סולר, מזוט, בנזין וכד') הינה בכמות העולה על 2,000 טון שווה ערך נפט בשנה, מחויב בביצוע סקר אנרגיה אחת לחמש שנים.

 

 

סקר אנרגיה לרשויות

סקר אנרגיה לרשויות הינו סקר אשר במסגרתו מבצעים ניתוח מקיף של כלל תשתיות האנרגיה:

מערכות קירור ומערכות מיזוג אוויר, מערכות חום וקיטור, מערכות אוויר דחוס, מערכות תאורה, מנועים ומשאבות וכלל צרכני האנרגיה בארגון.

בכתיבת הדו"ח אנו מגבשים עבור הלקוח המלצות אופרטיביות למימוש פוטנציאל החיסכון באנרגיה ומציגים באופן ברור לחלוטין תוכנית להתייעלות כולל דוח כדאיות וזמן החזר ההשקעה.

 

סקר אנרגיה לתעשייה

ביצוע ד"וח מקיף להתייעלות אנרגטית וסיכום כלל האפשרויות העומדות בפנינו להתייעלות ולחיסכון כספי והגשת הדו"ח למשרד האנרגיה והמים ועל ידי כך לפתור את המפעל מקנסות מיותרים ולהרוויח מנושא ההתייעלות והחיסכון הכספי.

בתהליך אנו נבחן מהן אפשרויות ההפחתה המרכזיות כגון: החלפת מנועים ליעילים, שיפורים במבנים, שינויים תהליכיים, אמצעי התייעלות חדשניים ופתרונות יצירתיים להתייעלות וכד'.

אנרג'י רדיזיין -   048111214     /  Email - info@nrgredesign.com    /   www.nrgredesign.com