"לתפיסתנו, תכנון האנרגיה בארגון מחדש מבטא בצורה הנכונה ביותר את משמעות המושג "התייעלות אנרגטית".

על ידי ארגון צריכת האנרגיה מחדש תתרחש התייעלות אנרגטית וחיסכון כספי בהתאמה."

סקר אנרגיה למשרד האנרגיה

על פי תקנות מקורות האנרגיה מחויבים צרכני אנרגיה גדולים לבצע מדי 4.5 שנים סקר לאיתור פוטנציאל לחיסכון באנרגיה, צרכני אנרגיה גדולים מוגדרים ככל גוף שעלות הוצאות האנרגיה שלו (חשמל, גז, סולר, מזוט, בנזין וכד') הינה בכמות העולה על 1,250 טון שווה ערך נפט בשנה, כ-2.7 מיליון ש"ח בשנה.

 

 

סקר אנרגיה לרשויות

סקר אנרגיה לתעשייה

סקר אנרגיה לרשויות הינו סקר אשר במסגרתו מבצעים ניתוח מקיף של כלל תשתיות האנרגיה:

מערכות קירור ומערכות מיזוג אוויר, מערכות חום וקיטור, מערכות אוויר דחוס, מערכות תאורה, מנועים ומשאבות וכלל צרכני האנרגיה בארגון.

בכתיבת הדו"ח אנו מגבשים עבור הלקוח המלצות אופרטיביות למימוש פוטנציאל החיסכון באנרגיה ומציגים באופן ברור לחלוטין תוכנית להתייעלות כולל דוח כדאיות וזמן החזר ההשקעה.

 

ביצוע ד"וח מקיף להתייעלות אנרגטית וסיכום כלל האפשרויות העומדות בפנינו להתייעלות ולחיסכון כספי והגשת הדו"ח למשרד האנרגיה והמים ועל ידי כך לפתור את המפעל מקנסות מיותרים ולהרוויח מנושא ההתייעלות והחיסכון הכספי.

בתהליך אנו נבחן מהן אפשרויות ההפחתה המרכזיות כגון: החלפת מנועים ליעילים, שיפורים במבנים, שינויים תהליכיים, אמצעי התייעלות חדשניים ופתרונות יצירתיים להתייעלות וכד'.

אנרג'י רדיזיין -   048111214     /  Email - info@nrgredesign.com    /   www.nrgredesign.com