שירות ממונה אנרגיה

ממונה אנרגיה

שרות ממונה אנרגיה בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד-1993כללי

בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד-1993,

מחויב למנות אחראי/ממונה אנרגיה האחראי על קידום ייעול צריכת האנרגיה בארגון.כל אחד מאלה:

  • כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו ו/או;

  • כל מפעל (חצרים שבהם צורכים אנרגיה גוף אחד או מספר גופים שבבעלות אחת, או חצר שבה צורכים אנרגיה מספר גופים שונים)          שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל (חשמל ודלקים).

 

משרדנו מספק שירות ממונה אנרגיה והינו בעל ניסיון רב ובעל תעודת "ממונה אנרגיה מוסמך" ממשרד האנרגיה והמים אשר יכול לפעול לאורך כל השנה באתר החברה לצורך ביצוע מדידות אנרגטיות, ניתוח ממצאים, הכנת תוכניות עבודה ומצגות.

כל החובות החוקיות החלות בנושא זה חלות על ממונה האנרגיה שנמנה ממשרדנו.

 

הפעולות שיבוצעו ע"י ממונה האנרגיה ממשרדנו:

  1. בחינת נהלי העבודה ושגרות העבודה ברשות הקשורים לשימוש בתשתיות האנרגיה.

  2. ייזום פעולות לחיסכון באנרגיה וביצוע מדידות אנרגטיות שוטפות לצרכני האנרגיה העיקריים ברשות.

  3. בניית בסיס נתוני צריכות האנרגיה ברשות וחישוב צריכות סגוליות.

  4. פגישות תקופתיות לדיווח בנושא פעילות ממונה אנרגיה ולהצגת נתוני הצריכה.

  5. דיווח תקופתי למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על צריכות האנרגיה ברשות על פי התקנה.

  6. ביצוע הדרכות לעובדים בנושא חיסכון באנרגיה.

 

משרדנו מתמחה בתחום החיסכון וההתייעלות באנרגיה ומציע לחברתכם שרות "ממונה אנרגיה" בכדי לענות על שני מטרות:

  א. חיסכון בהוצאות האנרגיה של הארגון.

  ב. עמידה בתקנה המחייבת של משרד האנרגיה והמים בדבר חובת מינוי "ממונה אנרגיה" מוסמך.

 

משרדנו יספק לארגון שירות שוטף ואיכותי לצורך עמידה בדרישות החוק ולצורך התייעלות אנרגטית.בנוסף, נסייע לארגון להוציא לפועל תהליכים של התייעלות אנרגטית, הן ע"י שינויים התנהגותיים-תפעוליים, והן ע"י הטמעת מערכות חסכוניות יותר בצריכת האנרגיה.