top of page

סקירה אולטראסונית למציאת דליפות אוויר

סקר דליפות אוויר דחוס

מערכות אוויר דחוס בלחץ רגיל או בלחץ גבוה צורכות הרבה אנרגיה ולעיתים כ- 15% מהוצאות האנרגיה במפעל.

על מנת לייעל את המערכת ולחסוך בהוצאות האנרגיה שלה אנו מבצעים סקרי דליפות אוויר דחוס הכוללים איתור וסימון מרבית דליפות האוויר מהמערכת באמצעות ציוד אולטראסוני ייעודי.

מניסיוננו בתחום, 10%-30% מהאוויר הדחוס הולך לאיבוד עקב דליפות אוויר מהמערכת.

בגמר הסקר מוגש דוח מפורט הכולל את כל הממצאים, המסקנות וההמלצות לשיפור המערכת.

 

 

bottom of page