top of page

דו"ח צריכת האנרגיה שנתית- ציבורי, תעשייתי או מסחרי

לוגו-המשרד-שקוף.png

דו"ח צריכת אנרגיה לדיווח מקוון למגזר הציבורי התעשייתי והמסחרי

על פי תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה) תשנ"ד–1993, סעיף 4, נדרש כל צרכן שצריכת האנרגיה שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך נפט בשנה, להגיש דו"ח על צריכת האנרגיה השנתית שלו.

לאחרונה, עודכן הטופס למגזר ציבורי-מסחרי-תעשייתי (כל הצרכנים חוץ מרשויות מקומיות ומשרדי ממשלה).

 

יש להגיש את הדו"ח , עד 31 במרץ בכל שנה קלנדרית.

 

קישור לטופס דיווח שנתי של צריכת האנרגיה במגזר תעשייתי-מסחרי כאן.

 

קישור לטופס דיווח שנתי של צריכת האנרגיה ברשויות מקומיות כאן

**לתשומת לבכם**

החל מחודש מרץ 2024 את הדו"ח יוכל להגיש אך ורק ממונה אנרגיה רשום במשרד האנרגיה שניתן לו ייפוי כח על ידי יושב ראש הדריקטוריון / מנכ"ל החברה על מנת לבצע את הדו"ח דרך המערכת הממוחשבת של gov.il. (מרחב)

להסבר לייפוי כח דרך מערכת GOV.IL לחץ כאן 

במידה וישנן שאלות בנושא מעוניינים לפנות אלינו 

משרדנו מבצע את מילוי הדו"ח עבור מספר רשויות ומפעלים ונשמח לעזור גם לכם.

 

 

bottom of page