top of page

התייעלות אנרגטית במוסדות ומבנים

התייעלות אנרגטית במוסדות

משרדנו הוא היחיד בתחום אשר עובד בצורה ממוחשבת אשר מצמצמת זמני סקירה ומייעלת את דו"ח האנרגיה למינימום האפשרי וזאת על מנת לאפשר לכם להתחיל להתייעל באופן כמעט מיידי. 

התייעלות אנרגטית במוסדות ומבנים הינה תהליך של למידת מערכות האנרגיה ושיפורן במבנים קיימים, בין אם על ידי השבחת הציוד הקיים ובין עם בשיפור תהליכים במבנים השונים וכמובן חינוך האנשים העובדים במבנה.

פרויקט התייעלות אנרגטית, יכול להתבצע במבנה מסחרי, בבניין קומות למגורים, בקניון, במוסד ציבורי או כל מפעל ומבנה הצורך אנרגיה להפעלתו. כאמור, ההשבחה וההתייעלות מושגת מכל שיפור במאפייני הצריכה של האנרגיה במבנה.

יש לזכור, כי שיפור בצריכת האנרגיה יכול להגיע מהתייעלות בכמה פרמטרים, כגון: איוורור, עוצמת תאורה, טמפרטורה, שימוש יעיל יותר במים ועוד.

הביטוי להתייעלות יגיע לרוב במונחי חסכון באנרגיה, או למעשה בחסכון בכסף .

ניקח לדוגמה תהליך התייעלות אנרגטית, שתוצאותיו הקטנה בצריכת החשמל בבית ספר בדרום הארץ, ההתייעלות האנרגטית עבור בית הספר, יכלה לנבוע מהשבחה של מערכות המיזוג שהן צרכן גדול של חשמל, באופן שמערכות אלו יספקו את אותה תפוקת קירור ב60% מצריכת חשמל, אך עם זאת מתהליך בידוד טוב יותר שיעברו קירות הבניין והלבנת גג המבנה, אותה מערכת מיזוג תצטרך לעבוד פחות כדי לספק את אותה תוצאה.

שילוב של שתי הגישות ייתכן, אך יש לשים לב כי בשתי הדרכים נדרשת השקעה כספית ראשונית מסויימת, החיסכון הכספי בחשמל שנוצר, אמור לכסות את עלויות ההשקעה על פני פרק זמן מסויים בכדי להצדיק למעשה את ההשקעה בתהליך, מלכתחילה.

כל תהליכי ההתייעלות האנרגטית בבניין, מיועדים להשיג תוצאה ברורה עיקרית של חסכון באנרגיה, או במונחים כספיים: הקטנת ההוצאה הממשית על הפקת אנרגיה. רוב התהליכים המבוצעים מצליחים להשיג את הטוב שבשני העולמות: גם שיפור בעלויות על האנרגיה וגם שיפור באיכות החיים של משתמשי המבנה.

אחת הבעיות הקיימות בתחום היא שלא כל התייעלות בצריכת החשמל הינה בהכרח, גם שיפור עבור דיירי המבנה.

עדיין, יש מקרים שבהם תהליך ההתייעלות האנרגטית אינו משיג בהכרח שיפור בשני צידי המשוואה. אם נחזור לדוגמה של תהליך ההתייעלות האנרגטית בבית הספר. תוצר של חסכון באנרגיה של חשמל תאורה, יכול היה להיות מושג גם מהפעלה של שתי נורות במסדרון הלובי, במקום חמש. גם זה יכול להחשב תהליך התייעלות החוסך אנרגיה, אך כנראה שעל חשבון איכות התאורה ועיצוב הלובי.

כאן אולי המקום להגיד, שלמרות שהתייעלות אנרגטית מדוברת בשפה ההנדסית עם יחידות מידה ברורות, לא תמיד יהי עלינו להחליף את מערכות המיזוג או את התאורה, לפעמים אנו פשוט יכולים לא להדליקם כלל.

 

bottom of page