top of page

סקירה טרמוגרפית למציאת כשלים אנרגטים

סקירה טרמוגרפית למציאת כשלים אנרגטיים

 

אנו מבצעים בחינה טרמוגרפית של כלל הצרכנים אשר בדרך כלל מהווים נקודות חולשה בארגון - לדוגמא: בחינת מעטפת דודי קיטור וצנרת הובלה, מחליפי חום, מערכות מיזוג אוויר, מנדפים, תנורי חימום, צנרות מים קרים וחמים, תהליכי ייצור, בידוד מעטפת מבנה, קצרי אוויר במערכות שונות ועוד.

 

לאחר ביצוע בדיקות אלו, אנו נבצע דו"ח ממוקד התייעלות לאותו הנושא אשר נבחר ונבחן את הדרכים בהם יהיה ניתן לתייעל ולחסוך לארגון אחוזים רבים מתשלום החשמל ו/או הדלקים.

 

משרדנו מתמחה בתחום החיסכון וההתייעלות באנרגיה ומציע לחברתכם שרות "סקירה טרמוגרפית" בכדי לענות על מטרה זו ובכך לבצע חיסכון בהוצאות האנרגיה של הארגון.

משרדנו יספק לארגון דו"ח איכותי לצורך התייעלות אנרגטית. בנוסף, נסייע לארגונך להוציא לפועל תהליכים של התייעלות אנרגטית כתוצאה מהדו"ח.

 

bottom of page