top of page

בדיקת נצילות- (מקררי מים) צ'ילרים ומשאבות 

בדיקת נצילות מקרר מים (צ'ילר)

כל ארגון שיש ברשותו מקררי מים בעיבוי מים/אוויר בהספק של 100 טון קירור ומעלה,

מחויב לבצע בדיקת נצילות אחת לשלוש שנים לכל צ'ילר, ע"י "בודק מתקני קירור" המוסמך ע"י משרד האנרגיה.

ובכך לוודא שהמקררים עומדים לפחות ברף הנצילות המינימלי הקבוע התקנה התלוי בין השאר גם בגיל הצ'ילר

ובמידה וצ'ילר לא עומד בכך יש לבצע לו פעילות מתקנת שתגדיל את נצילותו ותחסוך אנרגיה לארגון.

לאחר הבדיקה מוגש ללקוח ולמשרד האנרגיה דוח מפורט עם כל תוצאות המדידות שבוצעו וחישוב הנצילות של כל צ'ילר שנבדק.

בדיקת נצילות משאבות

כל ארגון שיש ברשותו משאבות מים הצורכות חשמל בהיקף של 150,000 קוט"ש ומעלה לשנה,

מחויב לבצע בדיקת נצילות לכל משאבה אחת לשנתיים וחצי, ע"י "בודק מתקני שאיבה" המוסמך ע"י משרד האנרגיה.

ובכך לוודא שהמשאבות עומדות לפחות ברף הנצילות המינימלי הקבוע בתקנה

ובמידה ומשאבה לא עומדת בכך יש לבצע לה פעילות מתקנת שתגדיל את נצילותה.

בסוף הבדיקה מוגש ללקוח ולמשרד האנרגיה דוח מפורט עם כל תוצאות המדידות שבוצעו וחישוב הנצילות של כל משאבה שנבדקה.

bottom of page